Xác định các loại tạp chí ‘báo’, ‘báo chí’ của các trang thông tin điện tử


Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều cơ quan tạp chí có xu hướng hoạt động, đăng tin theo hướng gây hiểu nhầm cho báo chí. Một số trang thông tin điện tử tổng hợp có hình thức trình bày, trích dẫn nguồn, thậm chí cử nhân viên làm việc, tự sản xuất tin, bài sai sự thật là báo điện tử. Một số trang mạng xã hội còn có hình thức trình bày, đưa nội dung thông tin nhân danh người sử dụng mạng xã hội nhưng thực chất là sản xuất, sao chép tác phẩm báo chí gây hiểu nhầm là báo điện tử …

Trong bối cảnh đó, các tiêu chí để xác định “tạp chí hóa” tạp chí, “tạp hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “đại chúng hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí được ban hành. cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và tổ chức, cá nhân xác định, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện lệch lạc nhằm tạo môi trường lành mạnh, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại.

Bộ Thông tin và Truyền thông lưu ý, dấu hiệu nhận biết tạp chí “báo”, “báo” trang thông tin điện tử tổng hợp và “báo” mạng xã hội được thể hiện ở hình thức, nội dung, hoạt động nghiệp vụ và cơ cấu tổ chức.

Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tiêu chí nhận diện tạp chí “làm báo” sẽ góp phần chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, gây bức xúc trong dư luận.

Đối với việc xác định “tính chất báo chí” của tạp chí, Bộ Thông tin và Truyền thông lưu ý, biểu hiện gây hiểu nhầm là báo chủ yếu diễn ra trên môi trường điện tử.

Về hình thức, hình thức trình bày tên ấn phẩm, mẫu giao diện trang chủ không ghi hoặc ghi “tạp chí” rất nhỏ, khó nhận biết hoặc gây hiểu lầm cho người đọc. Các chuyên trang nhưng mẫu giao diện trang chủ không ghi “chuyên trang”, không thuộc tạp chí hoặc chỉ ghi tên cơ quan chủ quản gây hiểu nhầm là cơ quan báo chí độc lập trực thuộc cơ quan chủ quản. Tên các chuyên mục không thể hiện tính chất chuyên ngành, chuyên ngành mà sử dụng các từ ngữ có nội hàm bao quát loại báo, cụ thể: Bản tin hàng ngày, bản tin thời sự, bản tin truyền hình, tin nóng, thời sự, đời sống …

Đối với việc lập tài khoản, trang và kênh trên các nền tảng mạng xã hội gọi là báo chí, truyền hình rất dễ gây hiểu nhầm. Về nội dung: Không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đã ghi trong giấy phép. Phản ánh vấn đề, nội dung không thuộc lĩnh vực tôn chỉ, mục đích đã ghi trong giấy phép. Tạp chí khoa học có tỷ lệ thông tin phản ánh sự việc, vụ việc, sự kiện cao hơn, khác với thông tin khoa học, lý thuyết và chuyên ngành.

Về hoạt động nghiệp vụ: Tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học nhưng cử phóng viên, nhà báo đi tác nghiệp hoặc yêu cầu cung cấp thông tin ngoài phạm vi tôn chỉ, mục đích của mình như: Điều tra theo đơn thư của bạn đọc không đúng chức năng, tôn chỉ, mục đích; tập trung khai thác các vụ việc nhằm mục đích ép hợp đồng để tuyên truyền, quảng cáo trục lợi. Cấp giấy giới thiệu mà không ghi rõ nơi làm việc; yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như cơ quan thanh tra, điều tra; gây áp lực bằng cách liên tục gọi điện, nhắn tin gây sự. Làm việc theo nhóm mà không cần liên hệ trước; Chỉ có 1 phóng viên tiếp xúc nhưng khi anh đến làm việc là nhóm phóng viên của nhiều tạp chí.

Về cơ cấu, tổ chức: Các tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành mở nhiều văn phòng đại diện, có nhiều phóng viên thường trú và cộng tác viên chưa tương xứng với quy mô hoạt động. Tạp chí sử dụng một số nhân sự chưa tương xứng với quy mô hoạt động và tính chất của tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học.

Về việc xác định “thông báo” của trang thông tin điện tử tổng hợp, “tờ báo” của mạng xã hội, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, về hình thức: Tờ trình được trình bày gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí. dùng từ dễ gây nhầm lẫn là các cơ quan báo chí như Báo, Tạp chí, Tin tức, Thời sự, Tin tức, Thời đại, Trực tuyến, Hàng ngày … Rõ ràng đó là trang thông tin điện tử, mạng xã hội, chỉ cơ quan, tiếng nói, diễn đàn .. Giao diện của trang thông tin điện tử tổng hợp trình bày và thể hiện gần giống với nhận diện của sản phẩm báo chí. (Màu sắc, vị trí, tên …).

Sắp xếp giao diện trang chủ mạng xã hội thành các chuyên mục: Chính trị, xã hội, đời sống, văn hóa, giải trí … và đăng tải, tổng hợp các bài viết, hiển thị nội dung bài viết, tiêu đề, nội dung, chú thích ảnh, video-clip … như một tờ báo điện tử, một trang thông tin tổng hợp. Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp có các thông tin: Tòa soạn, văn phòng đại diện, ban phóng viên… như cơ quan báo chí, phần “Người chịu trách nhiệm nội dung” ghi rõ họ tên và thêm từ “nhà báo”, “phóng viên”.

Về nội dung: Tổng hợp tin tức từ các cơ quan báo chí theo chủ đích riêng, thiên về thông tin tiêu cực, giật gân; tự tổng hợp tin tức từ các cơ quan báo chí thành các bài báo và ghi Thông tin tổng hợp (PV). Mạng xã hội không có người dùng để tương tác và chia sẻ thông tin; Đăng các bài viết của thành viên quản trị có cách viết sai chính tả như các bài báo.

Về mặt kỹ thuật: Tự sản xuất tin bài giống báo chí rồi chuyển cho các cơ quan báo chí phát trực tuyến, sau đó trang thông tin điện tử tổng hợp đăng tải lại ngay để hợp thức hóa nguồn thông tin. Tin bài đăng trên trang thông tin điện tử trước khi đăng sản phẩm báo chí được ghi là nguồn tin, bài báo. Mạng xã hội tự sản xuất tin tức giống như một hãng thông tấn nhưng đăng tin dưới dạng người dùng đăng (mỗi trang không quá 20 tài khoản đăng).

Về hoạt động: Cử cán bộ đến các cơ quan, đơn vị thu thập tin tức, tài liệu để viết bài, sản xuất các sản phẩm truyền thông như phóng viên, nhà báo tác nghiệp. Về nhân sự: Người chịu trách nhiệm về nội dung, nhân sự của Trang thông tin điện tử tổng hợp và phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí. Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội với số lượng lớn nhân viên, hợp đồng làm phóng viên.

Về biểu hiện “xã hội hóa” trong hoạt động liên kết báo chí, Bộ TT&TT cho rằng, cơ quan báo chí đã giao các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác. hợp tác chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, liên doanh liên kết theo hướng người đứng đầu cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao quyền quản lý, điều hành, quyết định một phần hoặc toàn bộ nội dung của cơ quan báo chí. nội dung các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình liên kết trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích.

Đối với báo, tạp chí điện tử: Đơn vị liên kết có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống máy chủ để đăng tải, biên tập, gỡ bỏ tin, bài. Hoạt động liên kết tạo ra lợi ích kinh tế, thương hiệu, ảnh hưởng cho phía đối tác khác với lợi ích và ảnh hưởng của cơ quan báo chí. Các đối tác liên kết sử dụng cơ quan báo chí để “rửa nguồn”, “cây nguồn” cho các tin, bài tự sản xuất để đăng tải; đăng lại tin của cơ quan báo chí nhưng sử dụng hình ảnh đóng dấu nhận diện thương hiệu của đơn vị liên kết. Cơ quan báo chí có trách nhiệm giới thiệu nhân sự của đối tác liên kết hoạt động báo chí. Nội dung tin, bài đăng trên sản phẩm của cơ quan báo chí theo chủ đề, chuyên đề phục vụ lĩnh vực, tiêu chí của đơn vị trực thuộc, tỷ lệ thông tin không cân đối, không đúng tôn chỉ, mục đích. mục đích của các phương tiện truyền thông.

Đối với phát thanh, truyền hình: Doanh nghiệp truyền thông, quảng bá các chương trình, kênh chương trình liên kết với đài phát thanh, truyền hình ngay trong chương trình, kênh chương trình và trên các phương tiện thông tin để tạo sự nhận biết cho khán giả, đây là sản phẩm báo chí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đăng tin, chương trình truyền hình do doanh nghiệp tự sản xuất trên mạng xã hội nước ngoài.

Hùng Quân


Leave a Reply

Your email address will not be published.