Việt Nam tham gia làn sóng xác thực không mật khẩu mạnh mẽ


Chiều nay, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty VinCSS, Tập đoàn IEC tổ chức Hội thảo “Xác thực không mật khẩu Make in Vietnam”. Diễn đàn đánh dấu những bước đi đầu tiên của Việt Nam trong việc ứng dụng và phát triển các giải pháp xác thực không mật khẩu mạnh mẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.


Leave a Reply

Your email address will not be published.