Thời gian cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng giảm xuống còn 5 ngày


Hình minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 10/2022 / TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018 / TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định Danh mục sản phẩm an toàn, thông tin mạng nhập khẩu theo Giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Theo quy định mới, “Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (bản sao)” sẽ bị bãi bỏ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu.

Đặc biệt, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng đã được điều chỉnh giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Cùng với đó, Thông tư cũng phân cấp việc cấp phép cho Cục An toàn thông tin để đảm bảo tính thống nhất, tập trung giải quyết thủ tục hành chính tại một đơn vị; xác định cụ thể Cục An toàn thông tin là đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Theo quy định mới, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông: dichvucong.mic.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Doanh nghiệp nhận Giấy phép nhập khẩu trực tiếp tại trụ sở Cục An toàn thông tin hoặc qua dịch vụ bưu chính, điện tử trên Cổng Dịch vụ công. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thông tin thẩm định và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.

Trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật An toàn thông tin mạng, Cục An toàn thông tin cấp Giấy phép nhập khẩu cho doanh nghiệp. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục An toàn thông tin thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do không cấp phép.

Đối với Giấy phép nhập khẩu còn thời hạn nhưng bị mất hoặc bị hỏng, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại theo mẫu gửi Cục An toàn thông tin. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thông tin cấp lại Giấy phép nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Có hiệu lực từ ngày 15/9/2022, Thông tư cũng nêu rõ danh mục 24 sản phẩm an toàn thông tin mạng được nhập khẩu theo giấy phép như: Bảo vệ máy tính / máy chủ cá nhân; bảo vệ thiết bị di động; sản phẩm kiểm soát truy cập mạng; tường lửa bảo vệ lớp mạng; sản phẩm phát hiện và ngăn chặn xâm nhập; chống lại các cuộc tấn công DDoS; Bảo mật mạng IoT; giám sát mạng; mạng riêng ảo…

Các sản phẩm bảo mật lớp ứng dụng như: tường lửa ứng dụng web; bảo vệ sự an toàn và bảo mật của hệ thống thư điện tử; kiểm tra các lỗ hổng bảo mật thông tin… và các sản phẩm bảo vệ dữ liệu.

Er Anh –


Leave a Reply

Your email address will not be published.