‘Subtitle Glass’ chuyển đổi lời nói thành văn bản


Báo chí trực tuyến

5 liên quan đếnNguồn gốc

Chiếc kính trị giá 485 USD có thể hiển thị phụ đề theo thời gian thực, giúp người khiếm thính phản hồi các cuộc trò chuyện mà không bị chậm trễ.

Minh Thư Theo SCMP