Quy tắc sử dụng các đoạn âm thanh khác trên Facebook Reels


Trên nền tảng clip ngắn Facebook Reels, bạn có thể sử dụng lại âm thanh gốc của clip mà người khác đã tải lên. Âm thanh gốc là âm thanh hoặc bài hát không có trong thư viện, nhưng do người dùng tạo ra, người dùng tải lên. Hướng dẫn sử dụng lại âm thanh gốc có tại đây.

Ngược lại, khi bạn tạo một clip với âm thanh gốc và đặt nó ở chế độ công khai, những người khác có thể sử dụng lại âm thanh gốc của bạn trong clip của họ. Dưới đây là một số quy tắc cụ thể hơn.

Trên nền tảng clip ngắn Facebook Reels, bạn có thể sử dụng lại âm thanh gốc của các clip mà người khác đã tải lên (ảnh minh họa).

Âm thanh Reels gốc của Facebook được chia sẻ như thế nào?

Bạn có thể thay đổi đối tượng xem của clip bất kỳ lúc nào và điều này sẽ ảnh hưởng đến cách sử dụng âm thanh gốc trong đó. Trừ khi bạn đặt khán giả của mình ở chế độ công khai, mọi clip khác sử dụng âm thanh gốc của bạn sẽ bị tắt tiếng.

Nếu ai đó sử dụng âm thanh gốc của bạn để tạo clip, khi tải clip của họ, nội dung sẽ không có âm thanh.

Nếu bạn xóa một clip có âm thanh gốc của mình, mọi clip khác sử dụng âm thanh gốc trong đó sẽ bị tắt tiếng.

Nếu bạn khóa hồ sơ của mình, tất cả các clip công khai sẽ được xem là “Chỉ bạn bè”. Sau đó, các clip khác sử dụng âm thanh gốc của bạn sẽ bị tắt tiếng và tín dụng của bạn cho âm thanh gốc sẽ bị xóa.

Nếu bạn mở khóa lại hồ sơ của mình, các clip đã công khai tại thời điểm khóa sẽ trở thành công khai, các clip sử dụng âm thanh gốc của bạn sẽ bị tắt tiếng và thêm ghi công cho bạn.

Các quy định trên được áp dụng theo cả hai hướng.

Anh hùng


Leave a Reply

Your email address will not be published.