Nhiều quốc gia thông qua luật gắn nhãn ảnh đã chỉnh sửa


Đại diện Tổng cục nhắc lại những quy định khác khi làm phim, trong đó có việc “không chọn diễn viên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ”, “nghệ sĩ nam không được chạy theo xu hướng thẩm mỹ ẻo lả”. Các nhà làm phim cần làm tốt công tác tuyển chọn diễn viên và tăng cường đào tạo diễn xuất.

Trước Trung Quốc, vào tháng 7 năm 2021, Na Uy là quốc gia đã thông qua luật buộc các nhà quảng cáo và những người có ảnh hưởng trên Internet phải dán nhãn “ảnh đã chỉnh sửa” khi tải ảnh lên. mạng. Đạo luật áp dụng cho các nền tảng truyền thông xã hội bao gồm Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok và Twitter. Nếu phạm luật, họ có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí bị bỏ tù.

Ngoài ra, các nước như Anh, Pháp hay Mỹ cũng đã đề xuất luật tương tự.

Thực hiện: Quang Trịnh


Leave a Reply

Your email address will not be published.