Microsoft, Facebook, TikTok nộp thuế ‘khủng’ qua cổng thông tin riêng của Việt Nam


Tổng cục Thuế cho biết, sau hơn 3 tháng triển khai cổng thông tin dành cho nhà cung cấp nước ngoài, từ ngày 21/3 đến nay, đã có 26 nhà cung cấp lớn của nước ngoài như Microsoft, Facebook, Netflix, Samsung,… TikTok, eBay. .. đăng ký thuế, kê khai thuế và nộp thuế với tổng số tiền khoảng 20 triệu USD (tương đương hơn 460 tỷ đồng).

Như vậy, Việt Nam đã trở thành một trong bốn quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thành công trong việc khẳng định quyền quản lý thuế của quốc gia đối với doanh nghiệp nước ngoài hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh dựa trên doanh nghiệp. nền tảng kỹ thuật số và các dịch vụ khác không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

Từ năm 2018 đến ngày 14/7/2022, đối với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới, doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử thông qua các tổ chức tại Việt Nam kê khai và nộp thay nhà thầu đạt 5.458 tỷ đồng. Tỷ lệ doanh thu bình quân đạt 130%, doanh thu bình quân khoảng 1.200 tỷ đồng / năm.

Điển hình có một số nhà cung cấp nước ngoài được phép kê khai, nộp thuế thay với số tiền lớn như: Facebook (2.076 tỷ đồng); Google (2.040 tỷ đồng); Microsoft (699 tỷ đồng).

QUANG HUY


Leave a Reply

Your email address will not be published.