Lịch cắt điện Bình Định mới nhất ngày mai 24/7


Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện ngày 24/7.

Lịch cúp điện Bình Định được cập nhật lúc 10h40 ngày 23/7 trên website của EVNCPC. Ảnh: BNEWS

Chi tiết lịch cúp điện 24/7 tại Bình Định:

01

Điện lực Phú Tài

FH539018

Khải Huyền 1- 1

04:00 ngày 24/07/2022

18h00 ngày 24/07/2022

Thay cột đường dây 22kV xử lý mất an toàn lưới điện

Đã được phê duyệt

02

Điện lực Phú Tài

FH539028

Đức hạnh

04:00 ngày 24/07/2022

18h00 ngày 24/07/2022

Thay cột đường dây 22kV xử lý mất an toàn lưới điện

Đã được phê duyệt

03

Điện lực Phú Tài

FH539041

ngày Quốc khánh

04:00 ngày 24/07/2022

18h00 ngày 24/07/2022

Thay cột đường dây 22kV xử lý mất an toàn lưới điện

Đã được phê duyệt

04

Điện lực Phú Tài

FC530142

Thanh Long 2

04:00 ngày 24/07/2022

18h00 ngày 24/07/2022

Thay cột đường dây 22kV xử lý mất an toàn lưới điện

Đã được phê duyệt

05

Điện lực Phú Tài

FH53B729

Thạch anh

04:00 ngày 24/07/2022

18h00 ngày 24/07/2022

Thay cột đường dây 22kV xử lý mất an toàn lưới điện

Đã được phê duyệt

06

Điện lực Phú Tài

FH53B732

Đá Long Mỹ

04:00 ngày 24/07/2022

18h00 ngày 24/07/2022

Thay cột đường dây 22kV xử lý mất an toàn lưới điện

Đã được phê duyệt

07

Điện lực Phú Tài

FC53B711

Phước Mỹ 2

04:00 ngày 24/07/2022

18h00 ngày 24/07/2022

Thay cột đường dây 22kV xử lý mất an toàn lưới điện

Đã được phê duyệt

08

Điện lực Phú Tài

FH539019

Khải Huyền 1 – 2

04:00 ngày 24/07/2022

18h00 ngày 24/07/2022

Thay cột đường dây 22kV xử lý mất an toàn lưới điện

Đã được phê duyệt

09

Điện lực Phú Tài

FH53B113

Nước khoáng Quy Nhơn 3

04:00 ngày 24/07/2022

18h00 ngày 24/07/2022

Thay cột đường dây 22kV xử lý mất an toàn lưới điện

Đã được phê duyệt

mười

Điện lực Phú Tài

FH539031

Thịnh Gia

04:00 ngày 24/07/2022

18h00 ngày 24/07/2022

Thay cột đường dây 22kV xử lý mất an toàn lưới điện

Đã được phê duyệt

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện tỉnh Bình Định tại website: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien

Khánh An (tổng hợp)


Leave a Reply

Your email address will not be published.