Làm thế nào để xác định các tạp chí ‘báo’, trang tin tức và mạng xã hội?


Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) ngày 22-7 đã ban hành quyết định ban hành tiêu chí nhận diện “báo tạp chí. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, có tình trạng nhiều cơ quan tạp chí có xu hướng hoạt động, đăng tin lệch lạc như báo hình.

Một số trang thông tin điện tử tổng hợp có hình thức trình bày, trích dẫn nguồn, thậm chí cử nhân viên làm việc, tự sản xuất tin, bài gây hiểu nhầm là báo điện tử.

Một số trang mạng xã hội có hình thức trình bày, đưa nội dung thông tin nhân danh người sử dụng mạng xã hội nhưng thực chất là sản xuất, sao chép tác phẩm báo chí gây hiểu nhầm là báo điện tử.

Một số cơ quan báo chí trong quá trình liên kết đã giao các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động và triển khai hợp tác. liên doanh theo chỉ đạo của người đứng đầu hoặc người đứng đầu cơ quan báo chí không thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm của mình, buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền quản lý, điều hành, kiểm soát nội dung liên kết thực tế cho đối tác. vì lợi ích.

Tất cả những thực trạng trên đều dẫn đến tình trạng “đại chúng hóa” tạp chí, “đại chúng hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “đại chúng hóa” mạng xã hội, “tư nhân hóa” báo chí.

Bộ tiêu chí xác định “tạp hóa” tạp chí, “tạp hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “công bố” mạng xã hội và “xã hội hóa” báo chí giúp các cơ quan, đơn vị chỉ đạo truyền thông. Quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và tổ chức, cá nhân xác định, giám sát, khắc phục, sửa chữa và xử lý những biểu hiện lệch lạc. nhằm tạo môi trường lành mạnh, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại.

Xác định tạp chí “báo”Bộ Thông tin và Truyền thông lưu ý, biểu hiện gây hiểu nhầm là báo chủ yếu diễn ra trên môi trường điện tử.

Về hình thức:

– Hình thức trình bày tên ấn phẩm, mẫu giao diện trang chủ không viết hoặc ghi “tạp chí” rất nhỏ gây khó nhận biết hoặc gây hiểu nhầm cho người đọc.

– Chuyên trang nhưng mẫu giao diện trang chủ không ghi “chuyên trang”, không thuộc tạp chí, hoặc chỉ ghi tên cơ quan chủ quản, gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí độc lập trực thuộc cơ quan chủ quản.

– Tên các chuyên mục không thể hiện tính chất chuyên ngành, chuyên ngành mà sử dụng các từ ngữ có nội hàm bao quát loại báo, cụ thể: Bản tin hàng ngày, bản tin thời sự, bản tin truyền hình, tin nóng, thời sự, đời sống …

– Lập tài khoản, trang, kênh trên nền tảng mạng xã hội với tên gọi gây hiểu nhầm là báo chí, truyền hình.

Về nội dung:

– Không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đã ghi trong giấy phép. Phản ánh những vấn đề, nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép (ví dụ: Tạp chí về lĩnh vực môi trường phản ánh về đấu thầu trong lĩnh vực giáo dục, tạp chí về lĩnh vực y tế, y tế phản ánh về xây dựng gọi món).

– Tạp chí khoa học có tỷ lệ thông tin phản ánh sự kiện, vụ việc, sự việc cao hơn, khác với thông tin khoa học, lý luận, chuyên ngành.

Về hoạt động kinh doanh:

– Tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học nhưng phóng viên, nhà báo tác nghiệp hoặc yêu cầu cung cấp thông tin ngoài phạm vi tôn chỉ, mục đích của mình như: Điều tra theo đơn thư của bạn đọc không phù hợp với vị trí công tác. khả năng, nguyên tắc và mục đích; tập trung khai thác các vụ việc nhằm mục đích ép hợp đồng để tuyên truyền, quảng cáo trục lợi.

– Cấp giấy giới thiệu không ghi rõ nơi làm việc; yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như cơ quan thanh tra, điều tra; gây áp lực bằng cách liên tục gọi điện, nhắn tin gây sự.

– Làm việc theo nhóm mà không cần liên hệ trước; Chỉ có một phóng viên tiếp xúc, nhưng khi đến làm việc, đó là nhóm phóng viên của nhiều tạp chí.

Về cơ cấu và tổ chức:

– Các tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành mở nhiều văn phòng đại diện, có nhiều phóng viên, cộng tác viên thường trú chưa tương xứng với quy mô hoạt động.

– Tạp chí sử dụng một số nhân sự chưa tương xứng với quy mô hoạt động và tính chất của tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học.

Xác định trang thông tin điện tử tổng hợp “được thông báo”, mạng xã hội “được thông báo”

Về hình thức: Trình bày một sự trình bày sai lệch với tư cách là một hãng thông tấn.

– Tên miền có sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn là các cơ quan báo chí như Báo, Tạp chí, Tin tức, Thời sự, Thời sự, Online, Hàng ngày….

– Cách trình bày giao diện của trang thông tin điện tử tổng hợp mà không ghi rõ đó là trang thông tin điện tử, mạng xã hội, chỉ có cơ quan, tiếng nói, diễn đàn …

– Giao diện của trang thông tin điện tử tóm tắt trình bày, hiển thị gần giống như nhận diện của sản phẩm báo chí (màu sắc, vị trí, tên gọi …).

– Sắp xếp giao diện trang chủ mạng xã hội thành các chuyên mục: Chính trị, xã hội, đời sống, văn hóa, giải trí … và đăng tải, tổng hợp bài viết, hiển thị nội dung bài viết, tiêu đề, nội dung, chú thích ảnh, video-clip … như một tờ báo điện tử, trang thông tin tổng hợp.

– Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp ghi các thông tin: Tòa soạn, Văn phòng đại diện, Ban phóng viên … như cơ quan báo chí, mục “Người chịu trách nhiệm nội dung” ghi rõ họ tên và thêm từ “nhà báo”, “phóng viên”.

Về nội dung:

– Tổng hợp tin tức từ các cơ quan báo chí theo ý mình, thiên về thông tin tiêu cực, giật gân; tự tổng hợp tin tức từ các cơ quan báo chí thành các bài báo và ghi Thông tin tổng hợp (PV).

– Mạng xã hội không có người dùng để tương tác và chia sẻ thông tin; Đăng các bài viết của thành viên quản trị với cách viết sai chính tả như các bài báo.

Về mặt kỹ thuật:

– Tự sản xuất tin bài như báo chí rồi chuyển cho các cơ quan báo chí phát trực tuyến, sau đó trang thông tin điện tử tổng hợp đăng tải lại ngay để hợp thức hóa nguồn thông tin.

– Tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử trước khi đăng sản phẩm báo chí được ghi là nguồn tin, bài.

– Mạng xã hội tự sản xuất tin như cơ quan báo chí nhưng đăng tin dưới dạng người dùng đăng (mỗi trang không quá 20 tài khoản đăng tin).

Về các hoạt động:

Cử cán bộ đến các cơ quan, đơn vị thu thập tin tức, tài liệu để viết bài, sản xuất các sản phẩm truyền thông như phóng viên, nhà báo tác nghiệp.

Về nhân sự:

– Người chịu trách nhiệm về nội dung và nhân sự của website chính | hợp đồng làm phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí.

– Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội được đông đảo nhân viên ký hợp đồng làm phóng viên.

Về biểu hiện “tư nhân hóa” trong hoạt động của hiệp hội báo chí

Cơ quan báo chí giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, liên doanh liên kết theo chỉ đạo của người đứng đầu. Cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao quyền quản lý, vận hành, quyết định một phần hoặc toàn bộ nội dung chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình liên kết trên thực tế cho đối tác. đổi lấy lợi ích.

Đối với báo và tạp chí điện tử:

– Đơn vị liên kết có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống máy chủ để đăng, chỉnh sửa, gỡ bỏ tin, bài.

– Hoạt động liên kết tạo ra lợi ích kinh tế, thương hiệu, ảnh hưởng cho phía đối tác khác hơn so với lợi ích và ảnh hưởng của cơ quan báo chí.

– Các đối tác liên kết sử dụng cơ quan báo chí để “rửa nguồn”, “cây nguồn” cho các tin, bài tự sản xuất để đăng tải; đăng lại tin của cơ quan báo chí nhưng sử dụng hình ảnh đóng dấu nhận diện thương hiệu của đơn vị liên kết.

– Cơ quan báo chí giới thiệu nhân sự của đối tác liên kết để hoạt động báo chí.

– Nội dung tin, bài đăng trên sản phẩm của cơ quan báo chí theo chủ đề, chuyên đề phục vụ lĩnh vực, tiêu chí đối tượng, tỷ lệ thông tin không cân đối, không đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Đối với đài phát thanh và truyền hình:

– Doanh nghiệp truyền thông, quảng bá các chương trình, kênh chương trình liên kết với đài phát thanh, truyền hình ngay trong chương trình, kênh chương trình và trên các phương tiện thông tin để tạo sự nhận biết cho khán, thính giả. sản phẩm báo chí của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp đăng tin, chương trình truyền hình do doanh nghiệp tự sản xuất trên mạng xã hội nước ngoài.

Diệp hạ châu


Leave a Reply

Your email address will not be published.