Làm thế nào để nhận biết ‘báo chí’, ‘giấy báo’ của trang thông tin điện tử, ‘giấy báo’ của mạng xã hội? – Báo Công lý


Quyết định số 1418 / QĐ-BTTTT ngày 22/07 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, có tình trạng nhiều cơ quan tạp chí có xu hướng hoạt động, đăng tin lệch lạc như báo giấy. Một số trang thông tin điện tử tổng hợp có hình thức trình bày, trích dẫn nguồn, thậm chí cử nhân viên làm việc, tự sản xuất tin, bài gây hiểu nhầm là báo điện tử. Một số trang mạng xã hội có hình thức trình bày, đưa nội dung thông tin nhân danh người sử dụng mạng xã hội nhưng thực chất là sản xuất, sao chép tác phẩm báo chí gây hiểu nhầm là báo điện tử.

Tất cả những thực trạng trên đều dẫn đến tình trạng “công khai hóa” tạp chí, “công khai hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “công khai hóa” mạng xã hội, “tư nhân hóa” bảng hiệu báo chí.

Bộ tiêu chí xác định “đại chúng hóa” tạp chí, “đại chúng hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “đại chúng hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức chỉ đạo báo chí. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và tổ chức, cá nhân xác định, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh và xử lý các hành vi lệch hướng nhằm tạo môi trường lành mạnh, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông. để bắt kịp với sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại.

Xác định các tạp chí “báo” (Chủ yếu diễn ra trên môi trường điện tử), Cụ thể: Về hình thức: Hình thức trình bày tên ấn phẩm, hình thức thể hiện giao diện trang chủ không viết hoặc ghi “tạp chí” rất nhỏ gây khó nhận biết hoặc gây hiểu nhầm cho người đọc; Các chuyên trang nhưng hình thức giao diện trang chủ không ghi “chuyên trang”, không thuộc tạp chí, hoặc chỉ ghi tên cơ quan chủ quản, gây hiểu nhầm là cơ quan báo chí độc lập trực thuộc cơ quan chủ quản;

Tên các chuyên mục không thể hiện tính chất chuyên ngành, chuyên ngành mà sử dụng từ ngữ có nội hàm bao quát loại báo, cụ thể: Bản tin hàng ngày, bản tin thời sự, bản tin truyền hình, tin nóng, thời sự, đời sống…; Việc thiết lập tài khoản, trang và kênh trên nền tảng mạng xã hội với tên báo chí hoặc truyền hình là gây hiểu lầm.

Về nội dung: Không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đã ghi trong giấy phép. Phản ánh những vấn đề, nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép (ví dụ: Tạp chí về lĩnh vực môi trường phản ánh về đấu thầu trong lĩnh vực giáo dục, tạp chí về lĩnh vực y tế, y tế phản ánh về xây dựng gọi món). Tạp chí khoa học có tỷ lệ thông tin phản ánh sự việc, vụ việc, sự kiện cao hơn, khác với thông tin khoa học, lý thuyết và chuyên ngành.

Về hoạt động nghề nghiệp: Tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học nhưng phóng viên, nhà báo hoạt động hoặc yêu cầu cung cấp thông tin ngoài phạm vi tôn chỉ, mục đích của mình, như: Điều tra theo đơn thư của bạn đọc không đúng chức năng, tôn chỉ, mục đích; tập trung khai thác các vụ việc nhằm mục đích ép hợp đồng để tuyên truyền, quảng cáo trục lợi. Cấp giấy giới thiệu mà không ghi rõ nơi làm việc; yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như cơ quan thanh tra, điều tra; gây áp lực bằng cách liên tục gọi điện, nhắn tin gây sự. Làm việc theo nhóm mà không cần liên hệ trước; Chỉ có một phóng viên tiếp xúc, nhưng khi đến làm việc, đó là nhóm phóng viên của nhiều tạp chí.

Về cơ cấu, tổ chức: Các tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành mở nhiều văn phòng đại diện, có nhiều phóng viên thường trú và cộng tác viên chưa tương xứng với quy mô hoạt động. Tạp chí sử dụng một số nhân sự chưa tương xứng với quy mô hoạt động và tính chất của tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học.

Về việc xác định “được thông báo” của trang thông tin điện tử tổng hợp, “được thông báo” của mạng xã hội, cụ thể: Về hình thức, cách trình bày gây nhầm lẫn như một cơ quan báo chí; Tên miền có sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn là các cơ quan báo chí như Báo, Tạp chí, Tin tức, Thời sự, Thời sự, Online, Hàng ngày…; Cách trình bày giao diện của trang thông tin điện tử tổng hợp không quy định cụ thể là trang thông tin điện tử, mạng xã hội, chỉ có cơ quan, tiếng nói, diễn đàn …; Giao diện của trang thông tin điện tử tóm tắt phần trình bày, thể hiện gần giống như nhận diện của sản phẩm báo chí (màu sắc, vị trí, tên gọi …); Sắp xếp giao diện trang chủ mạng xã hội thành các chuyên mục: Chính trị, xã hội, đời sống, văn hóa, giải trí… và đăng tải, tổng hợp bài viết, hiển thị nội dung bài viết, tiêu đề, nội dung, chú thích ảnh, video-clip… như một tờ báo điện tử, một trang thông tin điện tử tổng hợp; Giao diện trang thông tin điện tử tổng hợp có các thông tin: Tòa soạn, văn phòng đại diện, ban phóng viên,… như cơ quan báo chí, phần “Người chịu trách nhiệm nội dung” ghi họ tên kèm theo từ “nhà báo”. , “phóng viên”.

Về nội dung, tổng hợp tin tức của các cơ quan báo chí theo ý mình, thiên về thông tin tiêu cực, giật gân; tự tổng hợp tin tức của các cơ quan báo chí thành bài viết và ghi thông tin tổng hợp (PV); Mạng xã hội không có người dùng để tương tác và chia sẻ thông tin; Đăng các bài viết của thành viên quản trị có cách viết sai chính tả như các bài báo.

Về mặt kỹ thuật, tự sản xuất tin bài như báo giấy rồi chuyển cho các cơ quan báo chí phát trực tuyến, sau đó được trang thông tin điện tử tổng hợp đăng tải lại ngay để hợp thức hóa nguồn thông tin; Tin bài đăng trên trang thông tin điện tử trước khi đăng sản phẩm báo chí được ghi là nguồn tin, bài; Mạng xã hội tự sản xuất tin tức giống như một hãng thông tấn nhưng đăng tin dưới dạng người dùng đăng (mỗi trang không quá 20 tài khoản đăng).

Về nghiệp vụ, cử cán bộ đến các cơ quan, đơn vị thu thập tin tức, tài liệu để viết bài, sản xuất các sản phẩm truyền thông như phóng viên, nhà báo tác nghiệp.

Về nhân sự, người chịu trách nhiệm về nội dung, nhân sự của Trang thông tin điện tử tổng hợp đồng thời là phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí; Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội với số lượng lớn nhân viên, hợp đồng làm phóng viên.

Về biểu hiện “tư nhân hóa” trong hoạt động liên hiệp báo chí: Cơ quan báo chí giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, liên doanh liên kết theo chỉ đạo của người đứng đầu. Cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao quyền quản lý, vận hành, quyết định một phần hoặc toàn bộ nội dung các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình liên kết trên thực tế cho đối tác. đổi lấy lợi ích.

Đối với báo và tạp chí điện tử: Đơn vị liên kết có dấu hiệu can thiệp vào hệ thống máy chủ để đăng, sửa, gỡ bỏ tin, bài; Hoạt động liên kết tạo ra lợi ích kinh tế, thương hiệu, tầm ảnh hưởng cho phía đối tác khác với lợi ích và tầm ảnh hưởng của cơ quan báo chí; Các đối tác liên kết sử dụng cơ quan báo chí để “rửa nguồn”, “cây nguồn” cho các tin, bài tự sản xuất để đăng tải; tin đăng lại của cơ quan báo chí nhưng sử dụng hình ảnh đóng dấu nhận diện thương hiệu của đơn vị trực thuộc; Cơ quan báo chí có trách nhiệm giới thiệu nhân sự của đối tác liên kết hoạt động báo chí; Nội dung tin, bài đăng trên sản phẩm của cơ quan báo chí theo chủ đề, chuyên đề phục vụ lĩnh vực, tiêu chí của đơn vị trực thuộc, tỷ lệ thông tin không cân đối, không đúng tôn chỉ, mục đích. mục đích của các phương tiện truyền thông.

Đối với đài phát thanh và truyền hình: Doanh nghiệp truyền thông, quảng bá các chương trình, kênh chương trình liên kết với đài phát thanh, truyền hình ngay trong chương trình, kênh chương trình và trên các phương tiện thông tin để tạo sự nhận biết cho khán giả, đây là sản phẩm. báo chí doanh nghiệp; Doanh nghiệp đăng tin, chương trình truyền hình do doanh nghiệp tự sản xuất trên mạng xã hội nước ngoài.


Leave a Reply

Your email address will not be published.