IOS 16 Beta 4 sửa những lỗi gì?


iOS 16 Beta 4 vừa được phát hành. Bên cạnh những nâng cấp và điều chỉnh, iOS 16 Beta 4 còn sửa hàng loạt lỗi còn tồn đọng. Hãy cùng điểm lại những lỗi cần thiết nhất mà iOS 16 Beta 4 đã sửa.

iOS 16 Beta 4 sửa các lỗi sau:

Hiệu ứng hình ảnh của tính năng Zoom là “độ trễ” sau khi người dùng rời khỏi ứng dụng Kính lúp.

Trong một số trường hợp, ví dụ: khi mở khóa thiết bị khỏi Chế độ mất, hệ thống Apple ID bị đóng băng.

Người dùng không thể mở trình chỉnh sửa biểu tượng cảm xúc khi tạo hình nền biểu tượng cảm xúc.

Đính kèm đơn thuốc với hình ảnh không thể đọc được sau khi khôi phục từ iCloud.

Hình ảnh xem trước không xuất hiện trong quá trình kéo và thả tiện ích trong khi chỉnh sửa Màn hình khóa.

Thư viện ứng dụng không xuất hiện sau khi khởi động lại.

Biểu tượng Dịch vụ Vị trí bị mất nếu Biểu tượng Thanh Trạng thái được bật trong Cài đặt => Quyền riêng tư & Bảo mật => Dịch vụ Vị trí => Dịch vụ Hệ thống.

Trong ứng dụng Thư, việc tìm kiếm từ khóa “tôi” không hiển thị kết quả của riêng người dùng.

Cũng trong Thư, thư Nhắc tôi không lên đầu danh sách cho đến khi người dùng làm mới.

Trong ứng dụng Bản đồ, nếu người dùng nhấn và giữ trường thêm điểm đến trong phần lập kế hoạch tuyến đường, Bản đồ sẽ được hiển thị.

Một số ứng dụng nhắn tin bên ngoài không thể gửi video trong khi gọi video.

Không thể tìm kiếm tin nhắn trong ứng dụng Tin nhắn trong lần thử đầu tiên.

Quá trình xử lý nền hình ảnh dễ bị lỗi.

Khi làm giấy dán tường, người dùng không được chọn màu trắng tinh hoặc đen.

Sau khi khôi phục bản sao lưu iCloud, hình nền riêng tư của người dùng sẽ bị mất và chỉ còn lại hình ảnh mặc định.

Anh hùng


Leave a Reply

Your email address will not be published.