Hướng dẫn ngừng cập nhật iOS beta


Nếu muốn rút ngay khỏi quá trình thử nghiệm iOS beta, người dùng iPhone cần khôi phục thiết bị về trạng thái xuất xưởng. Nhưng nếu không quá gấp, người dùng có thể đợi đến khi có phiên bản iOS chính thức mới, và chỉ cần xóa hồ sơ iOS Beta Software Profile. Việc xóa này có nghĩa là người dùng sẽ không nhận được thêm các bản cập nhật iOS beta.

Cách dừng cập nhật hồ sơ iOS beta

Trên các phiên bản iOS mới nhất, người dùng cần vào Settings => General => VPN & Device Management, sau đó chọn “iOS Beta Software Profile”. Sau đó, nhấp vào nút Xóa hồ sơ, rồi khởi động lại máy.

Người dùng cần vào Settings => General => VPN & Device Management, sau đó chọn “iOS Beta Software Profile”. Sau đó, nhấp vào nút Xóa hồ sơ.

Khi có phiên bản iOS chính thức mới, người dùng vào Settings => General => Software Update để cập nhật, sau đó tương đương với việc gỡ bỏ phiên bản beta.

Anh hùng


Leave a Reply

Your email address will not be published.