Hoàn thành công bố lịch đóng cửa 2G trước ngày 15/8


Việt Nam sẽ sớm tắt sóng 2G để thúc đẩy chuyển đổi số

Thông báo sớm về lộ trình ngừng hoạt động của 2G được thông báo rộng rãi đến người dùng để khách hàng và các bên liên quan chuẩn bị, trước khi ngừng cung cấp dịch vụ 2G trên toàn quốc.

Cuối năm 2021, tại sự kiện triển lãm và hội nghị thế giới số (diễn ra tại Hà Nội), lãnh đạo Bộ TT&TT cho biết, Việt Nam có kế hoạch tắt sóng 2G vào năm 2023 khi mật độ thuê bao này còn khoảng 5%. Trước đó, vào năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã xây dựng phương án tắt sóng 2G.

Từng bước thực hiện lộ trình này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 43/2020 / TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – truy nhập vô tuyến điện”; Trong đó, từ ngày 1/7/2021, thiết bị đầu cuối thông tin di động sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam phải hỗ trợ công nghệ 4G trở lên …

Theo Bộ TT&TT, việc lựa chọn phương án tắt sóng 2G để thúc đẩy các mục tiêu đề ra trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt, chương trình nhằm phổ cập mạng di động 4G / 5G và điện thoại thông minh đến từng người dân Việt Nam và đây sẽ là cuộc cách mạng thúc đẩy chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội. số … một cách nhanh chóng.

Vân Hằng


Leave a Reply

Your email address will not be published.