Grab, Be và Gojek có những hình thức giảm giá và phụ phí nào?


Các hãng gọi xe công nghệ hàng đầu Việt Nam như Grab, Be, Gojek đều có phụ thu và đều đã bao gồm các khoản này trong giá vé. Sau đó, giữa các tài xế đối tác và các hãng xe công nghệ này được chia phần trăm. Tuy nhiên, mỗi hãng xe lại có một mức ăn chia khác nhau và mức phụ thu cũng không đồng nhất.

PV – Thiết kế: Anh Nhân


Leave a Reply

Your email address will not be published.