Facebook Reels khác với Instagram như thế nào?


Reels là nền tảng clip ngắn mới trên Facebook. Khi lướt Facebook Reels, đôi khi người dùng sẽ nhìn thấy các clip về nguồn Instagram; đó là vì người dùng Instagram có tùy chọn đề xuất video ngắn trên Facebook. Vậy những clip này khác với những clip Facebook Reels thông thường như thế nào?

Khi lướt Facebook Reels, đôi khi người dùng sẽ thấy một đoạn clip ghi lại nguồn Instagram.

Facebook Reels Instagram khác với Instagram như thế nào?

Trên Facebook Reels, cảnh quay từ Instagram có tên Instagram của người tạo thay vì tên Facebook của họ (nếu họ có tài khoản Facebook). Bạn cũng sẽ thấy thương hiệu Instagram dưới tên người dùng của họ.

Khi bạn xem các cảnh quay được tạo trên Facebook, bạn có thể để lại bình luận. Nếu bạn xem các cảnh quay được tạo trên Instagram, bạn chỉ có thể nhận xét bằng ứng dụng Instagram hoặc trên trang web Instagram.com bằng tài khoản Instagram của mình.

Bạn có thể thấy những người đã thích cảnh quay trên Facebook, nhưng bạn không thể thấy những người đã thích cảnh đó trên Instagram nếu cảnh quay được tạo trên Instagram. Bạn chỉ có thể xem những người đã thích cảnh quay trên Instagram của mình trong ứng dụng Instagram hoặc trên trang web Instagram.com.

Khi bạn xem các cảnh quay được tạo trên Instagram, bạn có thể biết số lần cảnh quay đó đã được phát. Mỗi lần phát là một lần video phát trong ít nhất 1 phút, không bao gồm thời gian phát lại. Lượt chơi được tính trên cả Facebook và Instagram. Nếu bạn xem một video trên cả Facebook và Instagram, video đó sẽ được tính là 2 lượt. Hầu hết các video được tạo trên Facebook cũng sẽ hiển thị số lượt phát.

Khi xem các video được tạo trên Facebook, bạn có thể xem các video khác của cùng một người sáng tạo bằng cách nhấn vào tên của họ. Nếu đó là cảnh quay trên Instagram, bạn sẽ được chuyển hướng đến hồ sơ Instagram của họ.

Anh hùng


Leave a Reply

Your email address will not be published.