Dịch vụ chữ ký số từ xa MySign của Viettel chính thức được cấp phép – Báo Bà Rịa


Dịch vụ chữ ký số từ xa MySign là sản phẩm phù hợp để ký nhiều loại văn bản, tài liệu trên môi trường số (trực tuyến) như: dịch vụ công, thuế điện tử, hải quan điện tử, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, hồ sơ bệnh án, học bạ … MySign có thể thực hiện ngay trên điện thoại di động giúp tiết kiệm thời gian ký và chi phí đầu tư quản lý văn bản. MySign sử dụng công nghệ bảo mật xác thực hai yếu tố theo tiêu chuẩn eIDAS của Châu Âu – tiêu chuẩn cao nhất về độ an toàn, tin cậy và bảo mật trong các giao dịch điện tử. Đây là yếu tố quan trọng nhất giúp khách hàng yên tâm khi thực hiện các giao dịch đã ký kết trên môi trường số.

Dịch vụ chữ ký số từ xa MySign được cấp phép chính thức sẽ tạo hành lang pháp lý để Viet-tel sớm triển khai cung cấp dịch vụ chính thức.

SONG THUONG


Leave a Reply

Your email address will not be published.