‘Đang tìm giải pháp chuyển đổi đầu số quốc gia’


Điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.

Giải pháp Việt là tập hợp các vấn đề và vấn đề của quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Đây cũng là nơi tìm kiếm và chia sẻ các giải pháp cho chuyển đổi số.

Năm 2022 là năm thứ ba cuộc thi được tổ chức, mỗi năm đều có những đổi mới nhằm tạo thêm không gian sáng tạo và khuyến khích sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân.

Mục tiêu của Viet Solutions đến năm 2022 là: Tìm kiếm và công bố các bài toán Việt chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp; phát hiện và trao giải cho các cặp bài toán, sáng kiến ​​xuất sắc của ngành; phát hiện và trao giải những cặp bài toán, giải pháp xuất sắc cho địa phương; tìm ra và trao giải cho các cặp bài toán và giải pháp xuất sắc cho doanh nghiệp; tìm kiếm và trao giải cho các cặp bài toán và giải pháp xuất sắc cho các dự án cộng đồng.

Đối tượng dự thi là mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có vướng mắc và cách giải quyết phù hợp với mục đích của Cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức thành 3 vòng gồm vòng Sơ khảo, vòng Bán kết và vòng Chung kết. Sẽ có 9 giải thưởng được trao, mỗi giải trị giá 200 triệu đồng.

Để đăng ký tham gia Cuộc thi, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể truy cập Cổng thông tin Cuộc thi tại địa chỉ https://vietsolutions.net.vn/.

Vũ công


Leave a Reply

Your email address will not be published.