Có tài khoản e-ID, không cần xuất trình thẻ căn cước công dân


Báo TTXVN

Đầu tiên liên quan đếnNguồn gốc

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), từ ngày 18/7/2022, tất cả các hồ sơ được duyệt của công dân sẽ được kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ra mắt ứng dụng quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Thông tin hiển thị trên thẻ Căn cước công dân điện tử có giá trị như trên thẻ Căn cước công dân gắn chip vật lý.

TTXVN / Báo chí