Chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch


Xác định chuyển đổi số là xu hướng mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, thể thao và du lịch, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm đẩy mạnh công tác này trên tất cả các lĩnh vực. các lĩnh vực quản lý.

Trong đó có việc xây dựng và vận hành hệ thống du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: Cổng thông tin du lịch tích hợp bản đồ số du lịch (myhainguyen.vn); xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh (Du lịch Thái Nguyên); lắp đặt hệ thống wifi tại các khu vực công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh …

Đến nay, ngành đã số hóa và triển khai ảo hóa (VR) khu vực 16 di tích và Trung tâm Dịch vụ ATK Định Hóa trên Bản đồ 4D (https://atk.vimap.vn); xây dựng phần mềm quản lý tuyển sinh và dạy học năng khiếu; phần mềm quản lý vận động viên, học sinh năng khiếu; phần mềm thư viện điện tử; thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ các xã đặc biệt khó khăn bằng hình thức phát sóng trên nền tảng kỹ thuật số…

Tại buổi làm việc, đại diện hai Sở đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp cho chuyển đổi số trong từng lĩnh vực. Cụ thể: Chuyển đổi kỹ thuật số trong trưng bày hiện vật tại Bảo tàng tỉnh; xây dựng hệ thống thư viện số; tổ chức hội chợ sách trực tuyến; xây dựng nhà văn hóa số và dữ liệu tuyên truyền lưu động, văn hóa, nghệ thuật; công tác đảm bảo an toàn thông tin trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số cho các doanh nghiệp du lịch…

Kết thúc buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất giao các phòng, đơn vị chuyên môn tăng cường phối hợp, tập trung xây dựng triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Trong đó quan tâm đến việc tìm giải pháp ứng dụng công nghệ để giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Thái Nguyên; chuyển đổi số tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; xây dựng nhà văn hóa số…

Thu Hương (Sở Thông tin và Truyền thông)


Leave a Reply

Your email address will not be published.