Cái khó nhất và mới nhất của Luật Điện ảnh hiện hành là quản lý phim chiếu mạng


Theo luật sư Hà Thị Kim Liên, hiện đang có sự chồng chéo trong vấn đề cơ quan quản lý hoạt động phổ biến phim. Cụ thể: Luật Điện ảnh sửa đổi 2022 quy định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý việc phổ biến phim tại rạp chiếu phim, nơi công cộng, phim phổ biến trên truyền hình và cả trên không gian mạng. . Tuy nhiên, phim chiếu trên không gian mạng và truyền hình cũng phải chịu sự điều chỉnh của Nghị định 06/2016 / NĐ-CP và chịu sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT).

LS. HÀ THỊ KIM LIÊN – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Phan Law Vietnam tại Hà Nội:“Điều này có thể dẫn đến khó khăn trong quản lý nội dung vì về bản chất, dù là phim hay các chương trình phát sóng khác như truyền hình thực tế, game show thì việc quản lý cũng nên hướng đến việc kiểm soát thông tin. nội dung đó truyền dẫn trên nền tảng phát sóng là không gian mạng, truyền hình. Vì vậy, cần có sự thống nhất kiểm soát thông tin mà nội dung truyền tải, nên thu gọn về một đơn vị chức năng quản lý là Bộ Thông tin và Truyền thông ”.

Ông VI KIẾN THÀNH – Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam: “Cái mấu chốt, khó nhất và mới nhất của Luật Điện ảnh hiện hành là quản lý phim chiếu trên mạng. Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về nội dung này trong quá trình xây dựng ”.

OTT trong nước chịu sự quản lý của Nghị định 06/2016, theo đó, các doanh nghiệp OTT trong nước phải xin giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, thiết lập hạ tầng kỹ thuật và thực hiện. Thực hiện trước khi phát sóng và chỉnh sửa nội dung. Trong khi đó, các doanh nghiệp OTT nước ngoài phổ biến phim trên không gian mạng chỉ phải tự phân loại phim của mình theo quy định của Luật Điện ảnh 2022 khi có hiệu lực.

LS. HÀ THỊ KIM LIÊN – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Phan Law Vietnam tại Hà Nội: “Các cơ quan quản lý nhà nước cần đưa ra những giải pháp nhất định để đảm bảo nội dung truyền tải trên mạng hay trên truyền hình cần thống nhất về nội dung cũng như về mặt quản lý trong trường hợp xảy ra tai nạn. Nếu vi phạm sẽ có chế tài xử lý để đảm bảo nội dung truyền tải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam ”.

Đã đến lúc, Chính phủ cần sửa đổi Nghị định 06/2016 NĐ-CP vì việc thống nhất cơ quan quản lý đối với hoạt động phổ biến phim trực tuyến là vô cùng cần thiết, ngoài ra cần đảm bảo sự bình đẳng. giữa các doanh nghiệp OTT trong và ngoài nước khi kinh doanh tại Việt Nam.

Thực hiện: Hạnh Thùy Đức Minh


Leave a Reply

Your email address will not be published.