Cách liên kết tài khoản thu phí không ngừng ePass với Viettel Money


Đối với thẻ thu phí không dừng ePass của VDTC, người dùng có thể liên kết tài khoản thanh toán cước qua trạm với hệ thống Viettel Money. Khi đó, người dùng không cần nạp tiền vào tài khoản ePass, khi xe qua trạm hệ thống sẽ trừ tiền trực tiếp vào tài khoản Viettel Money.

Có thể dễ dàng sử dụng tiền trong tài khoản Viettel Money để mua sắm, thanh toán trực tuyến, rút ​​tiền về tài khoản ngân hàng.

Nguồn ảnh: epass-vdtc.com.vn.

Cách liên kết ePass trên ứng dụng Viettel Money

Đầu tiên, người dùng mở ứng dụng Viettel Money, sau đó chọn “Xem tất cả”. Trong thanh tìm kiếm, nhập từ khóa “ePass” và chọn “Thu phí không dừng”.

Người dùng mở ứng dụng Viettel Money, sau đó chọn “Xem tất cả”.

Trong thanh tìm kiếm, nhập từ khóa “ePass” và chọn “Thu phí không dừng”.

Bước tiếp theo, nhấp vào nút “Liên kết ngay”. Người dùng cần nhập biển số xe hoặc số tài khoản ePass và chọn “Tiếp tục”, sau đó nhập số PIN và làm theo hướng dẫn.

Nhấp vào nút “Liên kết ngay”.

Người dùng cần nhập biển số xe hoặc số hợp đồng ePass và chọn “Tiếp tục”.

Cách liên kết Viettel Money trên ứng dụng ePass

Trên ứng dụng ePass, người dùng cũng có thể chọn ngay mục “Liên kết tiền Viettel”. Hãy đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký tài khoản Viettel Money, chọn “Tiếp tục” và làm theo hướng dẫn.

Trên ứng dụng ePass, người dùng cũng có thể chọn ngay mục “Liên kết tiền Viettel”.

Hãy đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký tài khoản Viettel Money, chọn “Tiếp tục” và làm theo hướng dẫn.

Anh hùng


Leave a Reply

Your email address will not be published.