Bảng giá Bphone tháng 8/2022


Bphone là một thương hiệu điện thoại của Việt Nam. Trong tháng 8 này, Bkav đang mở bán 4 mẫu smartphone tại thị trường Việt Nam là Bphone A40, A50, A60 và A85 5G.

Bphone A85 5G.

Bảng giá điện thoại Bphone tháng 8/2022:

Bphone A40: 4,49 triệu đồng.

Bphone A50: 5,49 triệu đồng.

Bphone A60: 6,49 triệu đồng.

Bphone A85 5G: 9,49 triệu đồng.

Minh Hoang


Leave a Reply

Your email address will not be published.